Bezig Dagbesteding Roden

Ambulante Jeugdzorg

Bezig ambulante jeugdzorg biedt ondersteuning aan adolescenten en jongvolwassenen die op 1 of meerdere levensgebieden in de knel komen, waardoor hun ontwikkeling dreigt vast te lopen. De cliënten worden begeleid door gekwalificeerde, geregistreerde jeugdzorgprofessionals. Er is ruime ervaring in het gehele werkveld van de jeugdzorg. De begeleiders van Bezig ambulant spelen in op datgene dat op ieder moment in het hulpverleningsproces nodig is. Altijd in de rol van professional met als doel een positieve ontwikkeling van de jeugdige, maar indien nodig of gewenst ook met ‘een andere pet op’.

Dit kan zijn:

  • Casemanagement
  • Proces coördinator
  • De wegwijzer in het complexe veld van voorliggende voorzieningen
  • De verbindende schakel tussen de jeugdige en andere betrokken partijen
  • Systeembegeleider
  • De brug naar andere vormen van hulpverlening


Door middel van ambulante begeleiding bieden wij ondersteuning en reiken wij handvatten aan om de zelfredzaamheid te vergroten en sociaalisolement te voorkomen. De personen die ambulante begeleiding ontvangen van Bezig, kunnen ook actief zijn op de dagbesteding, maar dit hoeft niet. Wij gaan in onze werkwijze uit van vraaggerichte begeleiding en de mogelijkheden van de persoon. 

Wil je meer weten over de diensten van Bezig?